นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และนายสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TNS รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินงานด้านตราสารอนุพันธ์ ที่โดดเด่นและมีคุณภาพการบริการที่ดี พร้อมบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ จากนายภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในงานมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมแสดงความยินดี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด