ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะตัวแทนพรรค เดินทางมารับหนังสือข้อเสนอต่อพรรคการเมือง ของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ นัดรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิการใช้ขนส่งมวลชน โดยตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีการอ่านแถลงการณ์จากคนพิการ ต่อด้วยการยื่นหนังสือข้อเสนอต่อพรรคการเมืองต่างๆ จากนั้นเดินทางไปที่ศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้อง รฟม.ฐานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่ไม่ได้รับการจัดอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ