นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณีที่มีการระบุว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เจรจา ทางลับกับแกนนำกลุ่มการเมืองจังหวัดชลบุรี เสนอข้อตกลงให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ คนนอกในการเลือกตั้งครั้งถัดไป โดยแลกกับการผ่อนคลายโทษในคดีของนายสมชาย คุณปลื้ม หรือกํานันเป๊าะ ที่เป็นนักโทษในกรมราชทัณฑ์ เป็นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นักโทษทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับและไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆทั้งสิ้น

นายธวัชชัยกล่าวต่อว่านายสมชายต้องโทษอยู่ที่ เรือนจํากลางคลองเปรม ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตํารวจ เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม กระทําผิดรวม 2 คดี ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกรวม 28 ปี 4 เดือน ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษรวม 3 ครั้ง (ปี 2558 และปี 2559 2 ครั้ง) เหลือโทษจําคุก 6 ปี 8 เดือน 25 นายธวัชชัยกล่าวด้วยว่า นายสมชายมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บ ป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นนักโทษเด็ดขาด ชั้นเยี่ยม ต้องจํามาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ใน 3 ของกําหนดโทษครั้งหลังสุด มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงซึงไม่สามารถรักษาให้หายขาด และ อาการอยู่ในระยะอันตรายอาจถึงแก่ความตาย โดยป่วยเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ และแพร่กระจายไปที่ปอดระยะ ที่ 4 ทําให้มีอาการปอดบวม บางครั้งหยุดหายใจต้องให้ออกซิเจน เพื่อช่วยหายใจ หากไม่ได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่องต้องเสียชีวิต คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยมีแพทย์ของทางราชการ 2 ท่าน รับรองอาการป่วย สภาพร่างกายไม่เอือต่อการกระทําผิดซํ้า ปัจจุบัน มีอายุ 80 ปี และอยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ปัจจุบันนายสมชายได้รับการปล่อยตัวเพิื่อไปพักอาศัยอยู่กับนางสาวจิราภรณ์ คุณปลื้ม บุตรสาว อายุ 49 ปี ซึ่งต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติจนกว่า จะพ้นโทษ ซึงมีระยะการคุมประพฤติ 6 ปี 8 เดือน 25 วัน ส่วนจํานวนครั้งหรือความถี่ในการรายงานตัวนัน ให้เป็นไปตามที่พนักงานคุมประพฤติกําหนด