กสิกรไทย ดันแผนยุทธ์ศาสาตร์หลัก ต่อยอดขยายธุกิจในภูมิภาค AEC + 3 พร้อมรุกหนักในลาว ทั้งด้านบริการและการเป็นพันธมิตร ตั้งเป้าปี 62 ขยายยอดสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท เงินฝากเพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาท และธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็น 18,000 ล้านบาท เล็งขยายฐานลูกค้าท้องถิ่นเพิ่ม พร้อมดัน ROE โต 10%
นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สปป.ลาว ว่า จากที่ธนาคารกสิกรไทยจะมีแผนขยายและต่อยอดธุรกิจในภูมิภาค AEC+3 โดยวางยุทธ์ศาสตร์ไว้ 3 ด้านหลักๆ คือ -การเปิดสาขาหรือสำนักงานที่เป็น Physical Footprint ในภูมิภาค AEC+3 โดยรูปแบบธนาคารท้องถิ่นจดทะเบียน (Lll – Locally Incorpoated Institution) สาขาธนาคารต่างประเทศ ( FBB – Foreign Bank Branch) สำนักงานผู้แทนต่างประเทศ (Representative Office) ซึ่งขณะนี้ธนาคารกสิกรไทยมีสาขาที่ ลาว กัมพูชา จีน และมีการลงทุนในธนาคารแมสเปี้ยน (Masspian) ในอินโดนีเซียรวมถึงมีสำนักงานผู้แทนในเมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
-การขยายบริการด้านดิจิตอล (Digital Platfom) มุ่งให้บริการทางการเงินโดยผ่าน Digital Channel และ -การเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินท้องถิ่นและดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคโดยธนาคารกสิกรไทย สปป.ลาว เปิดมา 4 ปี ไม่มีลูกค้าเป็น NPLs โครงสร้างการปล่อยเงินกู้ของธนาคาร แบ่งเป็นการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่ประกอบด้วย ภาครัฐของ สแป.ลาว 33% ภาคเกษตร 19% ภาคการก่อสร้าง 15% ภาคการพาณิชย์ 10% ภาคขนส่ง 10% ภาคสินเชื่อเช่าซื้อ 8% ภาคอาหารและเครื่องดื่ม 6% และนอกจากนี้ยังปล่อยกู้ให้กับลูกค้าท้องถิ่น สปป. ลาว (Local) ประมาณ 38% กลุ่มรัฐบาล สปป.ลาว(Govenment) 33% และกลุ่มลูกค้าคนไทยที่มาลงทุนใน สปป.ลาว (TDI) 29%
นอกจากนี้แล้ว ธนาคารกสิกรไทยยังได้ขยายการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าวิสดอม (Wisdom) ที่มีเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไปกับธนาคารตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปใน สปป.ลาว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเนื่องจากเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่ให้บริการและเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นประเทศที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจทั้งภาคการเงินและภาคอื่นๆอีกมากและเป็นประเทศที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกับไทย นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะชักชวนลูกค้าในประเทศไทยให้เข้ามาลุงทุนใน สปป.ลาว โดยมีการจัดบริการจับคู่ธุริกิจ (Business Matching) เพื่อให้การค้าการลงทุนระหว่างกันจะช่วยให้ธนาคารกสิกรไทย สปป.ลาว ได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นและถือเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของธนาคารอีกกลุ่มหนึ่ง