มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดยคุณศิริกุล โอภาส​ วงศ์ กรรมการ/เหรัญญิก,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการ,คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรการ,คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 800 ชุด ใน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ได้มีผู้ประสบภัย มารับการสงเคราะห์​ โดยมีข้าราชการระดับสูงในท้องถิ่นส่วนต่างๆ และคุณสุกิจ คุณคงคาพันธ์ ประธานฯ พร้อม คณะกรรมการฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้​(เสร็จสิ้นการแจกของจังหวัดเชียงรายในประจำปี2561)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง