ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน จส.100 ระดมทุนจัดหาวีลแชร์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ประเดิมมอบงบประมาณสนับสนุนตั้งโครงการ 1 ล้านบาท พร้อมจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหาร-พนักงานสละของรัก จัดประมูลหาเงินเข้าโครงการ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านพร้อมเพย์ ฟรีค่าธรรมเนียม ย้ำเจตนารมณ์เพื่อสังคม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร แปซิฟิค กรุ๊ป ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารสนับสนุน “โครงการบริจาควีลแชร์ ร่วมกับจส.100 และธนาคารกรุงเทพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้จัดหารถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ขาดแคลนและมีความต้องการรถวีลแชร์ในการดำรงชีวิต โดยในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบเป็นเงินตั้งต้นสำหรับโครงการดังกล่าว

ในโอกาสนี้ ธนาคารและ จส.100 ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ‘สละของรัก เพื่อเป็นรถวีลแชร์’ เพื่อระดมทุนเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นได้รับพลังการกุศลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง ดารา และศิลปิน ร่วมบริจาคของรักมาสนับสนุนการประมูลผ่านออนไลน์ เพื่อระดมเงินบริจาคที่จะเปลี่ยนเป็นรถวีลแชร์ ประกอบด้วย คุณแอม-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร คุณเก้า-จิรายุ ละอองมณี คุณอ้วน-เด่นคุณ งามเนตร คุณเฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ คุณเจเน็ต เขียว และคุณอิน-สาริน รณเกียรติ ขณะเดียวกันธนาคารได้จัดกิจกรรมนำร่องเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคของรักเพื่อจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ภายในธนาคาร และออกร้านจำหน่ายแก่ผู้มีจิตกุศล ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม มาก่อนงานเปิดตัวโครงการแล้ว

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคเพื่อสมทบในโครงการดังกล่าวได้ในชื่อบัญชี “โครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับจส.100” ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 101-3-47990-0 โดยสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ประกอบด้วย BeSure QR ผ่านพร้อมเพย์ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (ธนาคารทางมือถือ) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงิน สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธ.ค. 2562

“ธนาคารกรุงเทพ ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศมาโดยตลอดนับแต่ก่อตั้งเมื่อ 74 ปีมาแล้ว ในเวลาเดียวกันธนาคารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องการช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งนับวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นในสังคม ดังนั้นจึงมีความยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมกับ จส.100 ในการเป็นสื่อกลางรวมน้ำใจจากผู้มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวีลแชร์

มอบให้แก่ ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ธนาคารเชื่อว่าพลังน้ำใจคนไทยที่มีต่อกัน จะเป็นพลังที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป” นายเดชา กล่าว

ด้านนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ แปซิฟิค กรุ๊ป ผู้ผลิตและดำเนินรายการสถานีวิทยุ จส.100 กล่าวว่า สังคมไทยมี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์มากกว่าหนึ่งล้านคน และประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในเรื่อยๆ จึงทำให้มีผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนวีลแชร์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ริเริ่มโครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับ จส.100 ขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว รวมจำนวนวีลแชร์ที่เกิดจากการบริจาคของผู้มีน้ำใจ ที่ จส.100 ได้จัดส่งต่อไปยังผู้ขาดแคลนดังกล่าวกว่า 3,000 คัน ทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ทาง จส.100 มีเป้าหมายจะพยายามส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมีอยู่ประมาณกว่า 10,000 แห่งและส่วนใหญ่อยู่ตามท้องถิ่นห่างไกล สำหรับปีนี้ การที่ จส.100 ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญที่จะช่วยให้โครงการนี้ได้ช่วยเหลือคนที่มีทุกข์จากสภาพร่างกายและทุกข์จากการขาดแคลนทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นอีกหลายๆ เท่า ซึ่ง จส.100 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจบริจาค ทั้งเงินทอง สิ่งของต่างๆ เพื่อมาร่วมกันเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ แรงกายแรงใจของพวกเราทุกคนจะเป็นแรงพลังช่วยพยุงผู้ป่วย ผู้พิการ เหล่านั้นให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ ได้ที่ สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137 หรือ *1808 ตลอด 24 ชั่วโมง