บมจ. ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC ส่งสัญาณโค้งสุดท้ายปีนี้สดใสมากขึ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจเทรดดิ้ง ไบโอดีเซล และ PPP เพิ่มขึ้น พร้อมจับตาปัจจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือการลงทุนใหม่ๆในระยะยาว ส่วนงบ 9 เดือนเติบโตแข็งแกร่งมีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,154.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.73 % และมีกำไรสุทธิ 143.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.52 % จากการเติบโตของทุกธุรกิจ หนุนทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 2,500 ล้านบาท

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ว่า ยังคงมีแนวโน้มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มเทรดดิ้ง ซึ่งมีความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี ที่มีการขยายกำลังผลิต ส่งผลให้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันได้ผลบวกจากการกลับมาผลิตปิโตรเลียมที่แหล่งบูรพาเอ ของ บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งในการผลิตน้ำมันดิบ (Associated Gas) เพิ่มประมาณ 300,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งหากรวมกับ Associated Gas จากแหล่งเสาเถียร เอ ของ ปตท สผ. ที่รับมาวันละประมาณ 1.45 ล้านลูกบาศก์ฟุต จะส่งผลให้ UAC สามารถเดินเครื่องจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้กว่า 90% ของความสามารถในการผลิตรวม ประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงขาขึ้นตามราคาปิโตรเลียมของโลก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเสริมให้ผลประกอบการของ UAC ในไตรมาส 4 มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าปี 2561 เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลของธุรกิจที่บริษัทฯได้ลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ปีนี้แตะ 2,500 ล้านบาท และมี EBITDA ไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท ตามแผนการขยายธุรกิจทุกธุรกิจ

ล่าสุดบริษัทฯได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หุ้นยั่งยืนภายในงาน SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

UAC

“ แผนการวางกลยุทธ์ของบริษัทฯในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาจำหน่าย พร้อมกับยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิม และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่กลุ่มพลังงานได้รับปัจจัยบวกจากธุรกิจไบโอดีเซล และ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่มีทิศทางการขยายตัวที่ดีขึ้น บริษัทฯจึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้อย่างแน่นอน

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) กล่าวเพิ่มว่า ส่วนผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 500.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.03% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมที่ 417.11 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 36.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.71 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13.29 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 2,154.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.73 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมที่ 1,179.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 143.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.52 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 72.06 ล้านบาท

และมี EBITDA งวด 9 เดือนแรกปี 2561 อยู่ที่ 320.68 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจเทรดดิ้งที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไบโอดีเซล ภายใต้บริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 30% ในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) เติบโตเพิ่มขึ้น

สำหรับแผนการลงทุนต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนทั้งหมด โดยบริษัทฯจะชะลอการลงทุนจากปัจจัยความเสี่ยง 3 เรื่องหลัก คือ สงครามกีดกั้นการค้าระหว่างประเทศอเมริกากับจีน การเมืองในประเทศ และแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะพยายามลดภาระทางการเงินลงให้มีสภาพคล่องสูงขึ้น เพื่อเตรียมรับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ในปี 2019-2020 ” นายชัชพล กล่าวทิ้งท้าย