มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย ในโครงการ​ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561”

นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/เหรัญญิก,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการ,คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรการฯ,คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ใน ต.ม่วงคำ อ.พาน ได้มีผู้ประสบภัยใน 1 อำเภอ 2​ ตำบล มารับการสงเคราะห์

โดยมีข้าราชการระดับสูงในท้องถิ่นส่วนต่างๆ และคุณชัย ชัยจำรูญพันธุ์ รองประธานฯ พร้อม คณะกรรมการฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง