ที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปี2561 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยใช้เวลาการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยตรวจเข้มและดูแลความเรียบร้อยตามจุดลอยกระทงทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 200 จุด มีจุดสำคัญใหญ่ๆ 30 จุด ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี 4 จุดใหญ่ในการจัดงาน ได้แก่ เอเชียทีค คาดว่ามีประชาชนเข้างาน 1-2 หมื่นคน สะพานพระราม 8 ประมาณ 1 หมื่นคน ศูนย์การค้าไอคอนสยาม จุดนี้มากสุด ประมาณ 5 หมื่นคน และ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 5พันคน ส่วนต่างจังหวัดที่คาดว่ามีประชาชนเข้ามาร่วมงานจำนวนมากเช่นกัน จึงสั่งการให้ทุกพื้นที่ตั้งศูนย์ปฎิบัติการส่วนหน้า(ศปก.ส่วนหน้า)ขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบห้องวิทยุสื่อสาร โดยขอให้แต่ละโรงพักเตรียมความพร้อมปฎิบัติงาน หากพบเกิดเหตุให้แจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น police i lert u เพื่อให้ตำรวจทุกหน่วยรับทราบเหตุและร่วมปฎิบัติการช่วยเหลือทันที

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

รองผบ.ตร. กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ กวดขันสถานบริการ สถานบันเทิง ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้บริการเด็ดขาด รวมทั้งป้องปรามปัญหายาเสพติดและการลักลอบเปิดสถานบริการเกินเวลา ส่วนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำซึ่งถือเป็นจุดสำคัญสั่ง ได้สั่งการให้ตรวจสอบโป๊ะและท่าเรือทุกแห่งให้อยู่ในสถภาพสมบูรณ์และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมการปฎิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ทั้งกิริยา วาจา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ 3 ห้าม คือห้ามเล่นดอกไม้เพลิง เล่นปะทัด ปล่อยโคมลอย, ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า, และ ห้ามดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ สำหรับ 3 ควร ได้แก่ ควรระมัดระวังการใช้โป๊ะ, ควรระมัดระวังการถูกล่อลวง, และ ควรสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างไทย และ 3 ไม่ ได้แก่ ไม่แต่งกายล่อแหลม, ไม่ปล่อยให้เด็กเที่ยวลำพัง,และไม่เที่ยวในสถานที่มั่วสุม ส่วน 3 ระวัง ได้แก่ ระวังถูกล้วงกระเป๋า, ระวังถูกล่อลวงไปละเมิดทางเพศ, และระวังอุบัติเหตุทางน้ำ

ทั้งนี้ การรักษาปลอดภัยในวันลอยกระทง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นรวม 55,000 คนและมีกำลังสนับสนุนอีก 10,000 คน