สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2561 ให้ ธนาคารออมสิน นำไปประกอบพิธีถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน รวมถึงสื่อมวลชน บุคลากรจากหลากหลายแขนงในจังหวัด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี โดยมี พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล รวมจำนวน 10,000,000 บาท

พระกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำไปถวาย แด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร
ธนาคารออมสิน
วัดพระธาตุช้างค้ำ เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ สร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันไดด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลาง ทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็กๆ ตรงข้ามพระประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทำหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้าและด้านหลังหน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดับที่ขอบเสาด้านหน้าทุกต้นตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย

ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ องค์พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ