ที่ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขว่า ตอนนี้ต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้ว เมื่อถามว่าปลายเดือนนี้มีกำหนดการที่จะพบกันหรือไม่ เลขาฯ สมช.กล่าวว่า มีกำหนดการพบกันอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพูดคุยที่ดำเนินการอยู่