ณ ห้องฤทธิ์ฦาชัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร​ พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รรท.ผบช.ตชด.)​ พร้อมด้วย​ พลตำรวจ​ตรี​ ปิยะ ต๊ะวิชัย รักษ​าราชการแทนรองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ (รรท.รองผบช.ตชด.),พลตำรวจ​ตรี​ ปราบพาล มีมงคล รักษา​ราชการ​แทน​ผู้บังคับการ​ฝึกพิเศษ กองบัญชาการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ (รรท.ผบก.กฝ.บช.ตชด.)​ ร่วมแถลงข่าวพิธีรับมอบอุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา และหมวกกันน๊อคสำหรับเด็ก สิ่งของที่ได้รับนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากภาคเอกชน มีดังนี้
1. คุณ ภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด มอบหมวกกันน๊อค จำนวน 300 ใบ และ ฟุตบอลจำนวน 100 ลูก
2. คุณ ฉวีมาศ แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้กรุณามอบสมุด จำนวน 300 เล่ม รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องเขียนอื่น ๆ และอุปกรณ์กีฬา
3. บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด ได้กรุณามอบรองเท้านักเรียน (สีขาวและสีน้ำตาล) จำนวน 7,543 คู่

โดยพลตำรวจ​ตรี​ สมพงษ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นก้าวแรกของการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวม 8 โครงการ ซึ่งจิตศรัทธา ที่ท่านทั้งหลายได้นำมามอบให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะนำไปส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจ​ตระเวนชายแดน ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป

พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง