ธนาคารกรุงเทพ พาเหรดสินค้าการเงิน-ลงทุนคับคั่งร่วมงาน SET in the City 2018 ชูธง ‘B-Advice บริการออกแบบการลงทุน’ เพิ่มทางเลือกช่วยต่อยอดการออมและการลงทุน ตอบโจทย์บรรลุเป้าหมายการเงินตามความต้องการสอดคล้องกับระดับเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ช่วยคุณวางแผนตั้งแต่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งในระยะยาว พร้อม 2 กองทุน RMF ใหม่ล่าสุด รับโค้งสุดท้ายผลิตภัณฑ์สำหรับลดหย่อนภาษี ผนึกกำลังพันธมิตร-บริษัทในกลุ่มตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านลงทุนและจัดการการลงทุนในงานมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City2018 ผ่านแนวคิด “ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ชีวิตดิจิทัล” ที่จะยังคงจุดยืนที่แข็งแกร่งในฐานะเพื่อนคู่คิดที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนให้บริการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการในครั้งนี้ จะนำโดย “B-Advice” บริการออกแบบการลงทุนสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุนโดยมีสินทรัพย์ทางการเงินกับธนาคารตั้งแต่ 1-3 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า รวมทั้งจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อต่อยอดศักยภาพการลงทุนของลูกค้าให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบริการ B-Advice อยู่ที่บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ซึ่งจะมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ควบคู่กับการใช้โปรแกรม Wealth Advice ที่จะช่วยวางแผนทางการเงินและออกแบบพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการวิเคราะห์สภาวะการลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยจะเริ่มตั้งแต่

ธนาคารกรุงเทพ

1.จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและ/หรือตรวจสุขภาพการเงิน

2.แนะนำการวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการ

3.นำเสนอสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของคุณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้

4.ติดตามสถานะการ

ลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม และ 5.รายงานสรุปผลสถานะการลงทุนในปัจจุบัน ตามที่ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนภายใต้โครงการ ‘5 ขั้นมั่นใจลงทุน’ ซึ่งย้ำให้เห็นภาพลักษณ์ของธนาคารในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า

ดร.ทวีลาภ กล่าวอีกว่า ภายในงานยังเปิดให้ลูกค้าผู้สนใจสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund-RMF) ใหม่ล่าสุดอีก 2 กองทุน คือ ‘กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ’ (B-INNOTECHRMF) ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ บริการที่เน้นความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยี และ ‘กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ’ (B-ASIARMF) ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนหุ้นของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กำลังเติบโตสูง ดังนั้น ทั้งสองกองทุนนี้จึงเป็นโอกาสการลงทุนใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาวจากการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ขณะเดียวกันผู้ลงทุนยังได้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ BeTogether เพื่อให้บริการวางแผนการประกันชีวิตที่เน้นความเข้าใจความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงมีบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ อย่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง ที่นำกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ มานำเสนอ พร้อมแนะนำ BF Mobile Application ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน โดยได้พัฒนาฟีเจอร์ Wealth Plan และกำลังจะเพิ่ม Consolidated Portfolio เพื่อช่วยตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังมี บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง ที่จะมาร่วมนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องภายในงานนี้ด้วย

สำหรับผู้สนใจ สามารถเยี่ยมชมบูธหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน SET in the City 2018 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน