ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดแคมเปญพิเศษสาหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคา รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพียงชาระเงินงวดตรงตามเงื่อนไขผ่าน 3 ช่องทาง Payment Gateway ของธนาคาร ประกอบด้วย 1.เครื่องชาระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM 2.เครื่องชาระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment และ 3.Mobile Appication GHB ALL จะได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน และเมื่อสะสมครบทุก 30 คะแนน ได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม การจับสลากลุ้นรับทองคาผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th ซึ่ง ธอส. กาหนดจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จานวน 50 รางวัล สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562 อีกจานวน 50 รางวัล สาหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์