ณ รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์​ พลตำรวจ​เอก​ จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการสำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ​ไทย ​(ผบ.ตร.ไทย)​ และ นาย ตันซรี ดาโต๊ะ ศรี โมฮาหมัด ฟูซี บิน ฮาลัน​ ผู้บัญชาการ​สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ​ มาเลเซีย​ (ผบ.ตร.มาเลเซีย)​ ร่วมลงนามความร่วมมือการปฏิบัติราชการ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ในการประชุม 25​ th Departmental Review of Joint Thailand – Malaysia Working Committee Meeting on Criminal Activities โดยมี พลตำรวจ​โท​ พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย​ผู้บัญชาการ​สำนักงาน​ตำรวจแห่งชาติ​ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.)​,พลตำรวจ​โท​ ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย​ผู้บัญชาการ​สำนักงาน​ตำรวจแห่งชาติ​ (ผู้ช่วยผบ.ตร.)​ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจมาเลเซีย และไทย เข้าร่วมประชุม

​การประชุมระหว่างตำรวจ​ ไทย-มาเลเซีย ระดับบริหาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทั้งสองฝ่ายสลับกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างตำรวจไทย – มาเลเซีย ระดับบริหาร ครั้งที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พ.ย.61 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ตร.ไทย และ นายตัน ซะรี ดาโต๊ะ ศรี​ โมฮัมหมัด ฟูซี บิน ฮาลัน ผบ.ตร.มาเลเซีย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ตร.มาเลเซีย

พลตำรวจ​เอก​ จักรทิพย์ ชัยจินดา

การประชุมฯ มีทั้งหมด 9 หัวข้อ ได้แก่
1. การก่อการร้าย
2. การลักลอบค้ายาเสพติด
3. การค้ามนุษย์
4. การลักลอบค้าอาวุธ
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน
6. ความคืบหน้าในการส่งคืนของกลาง (ยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม) ระหว่างสองประเทศ
7. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์
8. การกระทำความผิดในน่านน้ำ และการกระทำอันเป็นโจรสลัด
9. เรื่องอื่น ๆ (การฝึกอบรม,การพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการความร่วมมือด้านอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ) การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาถึงผลของการปฏิบัติงานร่วมกันในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จ มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร่วมกัน นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังแสดงถึงความตั้งใจจริงในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไป

พลตำรวจ​เอก​ จักรทิพย์ ชัยจินดา

พลตำรวจ​เอก​ จักรทิพย์ ชัยจินดา

พลตำรวจ​เอก​ จักรทิพย์ ชัยจินดา

พลตำรวจ​เอก​ จักรทิพย์ ชัยจินดา