ณ ที่ทำการพรรคพลังพลเมืองไทย ได้มีการแถลงเปิดตัวคนพิการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบุคคลทั่วไปและปาร์ตี้ลิสต์ โดยมีนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์​ หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วย​ นายธนชาติ แสงประดับธรรมโชติ ผู้อำนวยการพรรคฯ,นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์​ ที่ปรึกษาพรรคฯ,นายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์​ รองเลขาธิการพรรคฯ,นางศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ โฆษกพรรคฯ,นายสมศักดิ์ ศรีเพชร รองโฆษกพรรคฯ และกรรมการบริหารพรรค​ฯ​ ท่านอื่นๆ​ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว สมาชิกที่จะลงรับการเลือกตั้งดังกล่าว

นายธนชาติ แสงประดับธรรมโชติ​ ผู้อำนวยการพรรคได้กล่าวว่าในประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1,720,000คน เป็นคนพิการระดับรุนแรงประมาณ 50,000 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศจึงเสนอโมเดลสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตคนพิการ 2 ลักษณะ คือโมเดลสิทธิทางการแพทย์กับโมเดลทางสิทธิมนุษยชน โมเดลทางการแพทย์เน้นหนักในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำเนินชีวิตของคนพิการแต่ โมเดลหลักสิทธิมนุษยชนจะเน้นหนักในเรื่องความเท่าเทียม ซึ่งทั้ง 2 โมเดลสำคัญนี้พรรคจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 4 ประการคือ
1. เสนอกฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดความเท่าเทียมกันของการใช้ชีวิตของคนพิการและหลีกเลี่ยงการถูกแยกออกจากสังคม นโยบายคนพิการต้องอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงมีพึงได้ไม่ใช่การสงเคราะห์ พรรคพลังพลเมืองไทยเชื่อว่าจะทำให้คนพิการเข้าถึงและใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้กฎหมายที่จะนำเสนอฉบับนี้เราจะเสนอให้เห็นภาพโครงสร้างสังคมสำหรับคนพิการที่สำคัญ
2. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อคนพิการในท้องถิ่น เพื่อให้มีตัวแทนคนพิการเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายตอบสนองแนวคิดท้องถิ่นในการมุ่งบริหารงานเพื่อชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ

พรรคพลังพลเมืองไทย

3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองเพื่อให้คนพิการเข้าไปมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย อาจมีนโยบายเกี่ยวกับคนพิการแต่ปัญหาคือคนพิการเองไม่เคยมีส่วนในการกำหนดนโยบายทำให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ดังกล่าวเพราะความไม่เข้าใจของคนที่เสนอนโยบายเหล่านั้น
4. การจัดตั้งกองทุนคนพิการ โดย นำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่กระจายอยู่หลายหน่วยงานมารวมที่เดียวกัน แล้วให้ภาคประชาสังคมและคนพิการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนี้ร่วมกับภาครัฐด้วย

ตอนนี้ทางพรรคมีสมาชิกคนพิการทั้งหมด 22 ท่านและกรรมการ 2 ท่านได้แก่ คุณณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก กับคุณภูตะคา ชัยเชาวรัตน์​ รองเลขาธิการพรรค ทั้ง 22 ท่านที่เป็นตัวแทนของพรรคจะมีส่วนในการนำเสนอ ผลักดันนโยบายเพื่อคนพิการทั้งประเทศ

“จริงๆแล้วนโยบายของรัฐเพื่อคนพิการดีอยู่แล้ว แต่คนเชื่อมต่อเพื่อให้นโยบายต่างๆได้ใช้อย่างจริงจังให้สัมฤทธิ์ผลนั้นยังไม่มี จึงต้องมีคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าไปทำหน้าที่ดังกล่าว จึงจะทำให้สังคมเท่าเทียมซึ่งกันและกัน ดังคำกล่าวที่ว่า​ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” นายภูตะคา รองเลขาธิการพรรคกล่าว

“ด้วยอารยสถาปัตย์ต่างๆที่มีในปัจจุบันไม่ได้เอื้ออำนวยแก่คนพิการอย่างแท้จริง ทำให้คนพิการที่อยากจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่สามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ ทางพรรคจึงมีนโยบายผลักดันให้มีการบริการสำหรับคนพิการได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพียงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออารยสถาปัตย์ต่างๆสำหรับคนพิการในปัจจุบันนั้นออกแบบเพื่อคนพิการอย่างแท้จริงยังไม่มี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำคนพิการเข้าไปมีบทบาทในรัฐสภา จะได้ผลักดันนโยบายและออกแบบแนวคิดอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการอย่างแท้จริง” นายจตุเวทย์ นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย หนึ่งในผู้ลงรับสมัครกล่าว

แนวคิดและนโยบายของพรรคดังกล่าวจึงเกิดคำขวัญของพรรคขึ้นมาใหม่ว่า ” พลังคนไทย ก้าวต่อไปที่มั่นคง เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”

พรรคพลังพลเมืองไทย