ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561ระหว่างเวลา 00.01-06.30 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ได้แก่ กรุงไทย ATM/ADM บริการกรุงไทย NEXT บริการกรุงไทยพร้อมเพย์ บริการกรุงไทย SMS Alert บริการกรุงไทย Exchange booth บริการกรุงไทย Corporate Online บริการกรุงไทย Biz Payment บริการกรุงไทย CO-OP บริการ Centralize Bill Payment และเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ(กรุงไทย EDC) รวมทั้ง เว็บไซต์ www.contactcenter.ktb.co.th และกรุงไทย Internet Banking สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02 111 1111