นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นายพรชัย ฐีระเวช (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นายฉัตรชัย ศิริไล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐจาก สศค. สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสถาบันการเงินของรัฐรวม 9 แห่ง รวมถึง ธสน. ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2561 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561