นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้มีมหรสพ และงานรื่นเริงมาประกอบการหาเสียงได้ว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้มีมหรสพ และงานรื่นเริงมาประกอบการหาเสียงเพื่อเป็นกลยุทธจูงใจให้ประชาชนมาฟังการหาเสียงมากขึ้นเนื่องจากในระยะหลังประชาชนสนใจฟังการปราศรัยหาเสียงลดลง สาเหตุเพราะประชาชนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักการเมืองพรรคการเมืองผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อีกมากมายหลายช่องทาง ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่มีไม่กี่ช่องทาง โดยเฉพาะในปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเซียลมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ประชาชนสนใจฟังปราศรัยหาเสียงลดลง

นายองอาจกล่าวปิดท้ายว่า นอกเหนือจากนั้นแนวทางการปฏิรูปการเมืองยังเน้นเรื่องการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และการใช้จ่ายทางการเมืองให้เป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ให้ใช้มากไปเกินความจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้อำนาจทุจริตเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ไม่สมควรหรือเกินความจำเป็น เพราะฉะนั้นในยุคปฏิรูปการเมืองเราควรยึดแนวทางให้มีการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของการทำงานการเมืองอย่างแท้จริง น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าการส่งเสริมให้มีช่องทางการใช้จ่ายที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น