ที่สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 และในฐานะกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1) ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ทำการตรวจยึดจากการดำเนินการเรื่องเงินกู้นอกระบบ ตามโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำในสังคม” โดยมีพล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1,ผกก.สภ.แก่งคอย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม

โดยภายหลังประชุมพล.ต.ต.พล.ต.ต.ธนายุตม์ เปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าที่ตำรวจในสังกัดให้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นอกระบบ ตามโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำในสังคม” อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อพิสูจน์ทราบถึงมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการกู้เงินนอกระบบให้ชัดเจน รวมถึงให้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลการดำเนินการไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดทำบัญชีสืบทรัพย์ โดยกำชับให้ดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีการจัดทำฐานข้อมูล ประวัติพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล เครือข่าย นายทุน ฯลฯ ที่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเฝ้าระวังต่อไป

พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ทำงานร่วมกันเป็นทีม(teamwork) บูรณาการการข่าวร่วมกันทุกฝ่าย แบ่งหน้าที่กันทำงานให้ชัดเจน รวมถึงให้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปง. ,ปคบ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และสั่งการในคดีด้วยตนเอง รวมถึงกำกับควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด และมิให้มีการจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอันขาด กำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญ ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด