นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ”เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน ถือเป็นการอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มช่องทางการบริการแก่ผู้รักการออม ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม “วันออมแห่งชาติ” ปีนี้เป็นต้นไป เด็กและเยาวชน อายุ 7-20 ปี มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน สามารถฝากเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิส มี 13,000 สาขา ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาอารีย์ฮิลล์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561