พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดกฐินสามัคคี บารมี-พระเจ้าตาก ประจำปี 2561 สมทบทุนสร้างฐานรองรับใบเสมารอบพระอุโบสถหลังใหม่​ แด่คณะสงฆ์ วัดโพธิ์เผือก (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่​ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปร่วมบุญกฐินสามัคคี​ บารมี-พระเจ้าตาก​ เป็นจำนวนมาก​ มีพระครูภัทรกิจวิมล​ (พระอาจารย์ต้อม)​ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เผือก​ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์​

ทั้งนี้ได้มีการถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งเครื่อง​บริวารกฐิน ประกอบด้วยบาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตร เครื่องไทยธรรม และถวายจตุปัจจัยที่ได้จากการรวบรวมเงินบริจาค จำนวน 1,333,100 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างฐานรองรับใบเสมา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์เผือกอดีตเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดจึงได้มีการหล่อพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ปวงชนชาวไทย

ประเพณีทอดกฐิน​ ถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยบำรุงรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป