นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตัวเเทนผู้เข้าชื่อร้องถอดถอน ก.ต.กล่าวภายหลังการประกาศผลการนับคะเเนนของผู้พิพากษาซึ่งมีมติเอกฉันท์ให้ถอดถอน นายชำนาญ ระวิวรรณพงษ์ พ้นจาก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกาว่า เป็นชัยชนะของศาลยุติธรรมที่มุ่งจะปกป้องความเป็นอิสระของศาล ไม่ใช่ชัยชนะของศาลจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้เข้าร่วมถอดถอน ซึ่งนับตั้งเเต่มีระเบียบในการถอดถอน ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในปี2543 เป็นต้นมา ครั้งนี้ถือเป็นครั้งเเรก การลงคะเเนนเสียง 3,165คะเเนน ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของผู้พิพากษาทำให้เห็นว่าศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับหลักความเป็นอิสระซึ่งประชาชนจะได้รับความมั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาที่เที่ยงธรรมปราศจากการเเทรกเเซงเเม้ว่าจะเป็นผู้พิพากษาด้วยกันเองก็ต้องถูกลงโทษ

เมื่อถามว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ได้คะเเนนถอดถอนจำนวนมาก นายสืบพงษ์กล่าวว่า เชื่อว่าเรามีจุดยืนเหมือนกันคือดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในอำนาจหน้าที่ของตุลาการ

เมื่อถามว่า มีอะไรจะฝากถึงผู้เข้าร่วมลงมติในครั้งนี้ นายสืบพงษ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคะเเนนเสียงที่ทุกท่านได้ช่วยกันลงมติในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่พิพากษาคดีเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองปกป้องจากข้าราชการตุลาการด้วยกันว่าจะต้องยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ

นายสืบพงษ์ ยังได้ตอบคำถามถึงกรณีที่โดนนายชำนาญ เเจ้งความเอาผิดว่า เข้าใจว่าขั้นตอนอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งยังไม่ได้มีการทำหนังสือเชิญหรือออกหมายเรียกมายังตนเเต่อย่างใด ซึ่งตนไม่มีความหวั่นวิตกเเละเชื่อมั่นว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเเละระเบียบ