นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อสารกับประชาชนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า การเปิดแนวรุกด้วยโซเชียลมีเดียของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้นำรัฐบาลเปิดพื้นที่สื่อสารกับประชาชนโดยตรง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญานชัดเจนมากขึ้นว่า ท่านนายกรัฐมนตรีมีแนวโน้มสูงมากขึ้นที่จะเข้ามาสู่การเมืองโดยตรงในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ ถือว่าเดินมาถูกทางผ่านการเลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตยเป็นผลดีประเทศชาติสืบทอดภารกิจเพื่อชาติดีกว่าสืบทอดอำนาจ และเป็นทางเดินที่ดีกว่าเส้นทางนายกฯคนนอก ซึ่งผมไม่เห็นด้วยและประกาศจุดยืนไม่รับนายกฯคนนอก ที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นชนวนของวิกฤติการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง สำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังกรณีโซเชียลมีเดียคือการไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐและทรัพยากรของรัฐในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองใดๆตามที่หลายฝ่ายทักท้วง”นายอลงกรณ์ กล่าว