นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า  การที่นายอลงกรณ์ พลบุตร ประกาศกับคนสงขลาเพื่อหาเสียงสนับสนุนการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม โดยกล่าวว่า จะสนับสนุนการขุดคลองไทยเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อเปิดเส้นทางคมนาคมทางทะลขึ้ยใหม่นั้น แสดงให้เห็นว่า นายอลงกรณ์มีความเข้าใจเรื่องคลองไทย ซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องของคนใต้ไม่เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดที่เรียกกันว่า แนว 9A ซึ่งผลการศึกษาของวุฒิสภาในอดีตเห็นว่า เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สงขลา พัทลุงแต่ยังรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆของภาคใต้และอีกหลายภูมิภาค นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

​​นายบุญเลิศ กล่าวว่า เหตุที่คนใต้จำนวนไม่น้อยต้องการให้ขุดคลองไทย เนื่องจากเห็นว่า จะมีผลดีทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และเป็นการเปิดประวัติศาสตร์การสัญจรทางทะเลให้กับโลกและมนุษยชาติ  โดยได้รับความรู้จากสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ลงไปจัดสัมมนาในหลายพื้นที่ของภาคใต้ต่อเนื่องมา 2 – 3 ปี  โดยได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาความคุ้มค่า ก่อนจะตัดสินใจขุดหรือไม่ขุดคลอง แต่ยังไม่มีคำตอบใดๆออกมา

​​“ที่เข้าใจกันว่า คนใต้จะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งนั้น ครั้งนี้อาจไม่ใช่  ปัจจัยหนึ่งที่คนใต้จะนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจคือ  พรรคไหนมีนโยบายสนับสนุนการขุดคลองไทยบ้าง ขณะนี้พรรคใหญ่เช่นเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ยังสงวนท่าทีอยู่  แต่อีกสักระยะผมเชื่อว่า ต้องมีความชัดเจน ถ้ายังคลุมเครือไม่กล้าประกาศนโยบาย คนใต้จำนวนไม่น้อยอาจไม่เลือก” นายบุญเลิศ กล่าว

​​นายบุญเลิศ กล่าวว่า การขุดคลองไทยมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่อะไรจะมากกว่า ขั้นตอนสุดท้ายคงต้องออกเสียงประชามติคนไทยทั้งประเทศ ว่า จะเห็นด้วยหรือไม่