พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 5 ( ADMM – Plus ) ใน 20 ต.ค. 61 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับเชิญ ให้เข้าพบและหารือทวิภาคี กับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ซึ่งในภาพรวมโดยสรุป พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทางทหารของไทยกับแต่ละประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนา เปิดกว้างและให้ความร่วมมือกับทุกประเทศ ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมและความมั่นคงของภูมิภาค พร้อมทั้งยืนยันถึง จุดยืนของพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของไทย และความพร้อมในการทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุม กลาโหมอาเซียน ปี 62

การพบและหารือร่วมกัน ระหว่าง พล.อ.ประวิตร  กับ พล.อ. เจมส์ นอร์แมน แมททิส ( Jame Norman Mattis ) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายยินดีถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่น และการสานต่อความร่วมมือทางทหารที่แข็งแกร่งระหว่างกันต่อไป โดย สหรัฐฯ พร้อมที่จะสนับสนุนปรับปรุงกองทัพไทยให้ทันสมัยและมีขีดความสามารถสูงขึ้น ทั้งด้านยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน รวมทั้งเชื่อมั่นอย่างไม่สงสัย ในการเข้าสู่การเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของไทย ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะสนับสนุนไทย ในการทำหน้าที่ประธานการประชุม ADMM และ การประชุม ADMM – Plus ในปี 62

การพบและหารือร่วมกัน ระหว่าง พล.อ.ประวิตร  กับ พล.อ.เว่ย เฟิงเหอ ( Wei Fenghe ) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง จีนพร้อมที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางทหารที่แนบแน่นกับไทยมากขึ้น ทั้งด้านการฝึก ศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ การกระชับความร่วมมือระดับพหุภาคี และกล่าวชื่นชมบทบาทนำ กระทรวงกลาโหมไทยในอาเซียน โดยพร้อมสนับสนุนในการทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุม กลาโหมอาเซียน ปี 62 พร้อมทั้ง เชิญขอเชิญ รัฐมนตรีกลาโหมเยือนจีนอย่างเป็นทางการ

การพบและหารือร่วมกัน ระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ นาย รอน มาร์ค ( Ron Mark ) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศนิวซีแลนด์ โดยนิวซีแลนด์ ตระหนักถึงภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและกล่าวถึงความสำเร็จของการเยือนไทยของ รองผบ.ผบ.ทสส.นิวซีแลนด์ เมื่อ ก.ค.61 ที่ผ่านมา โดยพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารและเพิ่มพูนความร่วมมือกับไทยมากขึ้น

การพบและหารือร่วมกัน ระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ นาย ฮาจิ โมฮัมหมัด บิน ซาบู ( Haji Mohamad bin Sabu ) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศมาเลเซีย โดยได้กล่าวขอบคุณ ไทยที่สนับสนุนการแก้ปัญหาโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ ในการเจรจาสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีผลกระทบกับความมั่นคงของมาเลเซียด้วย และพร้อมที่จะใช้กลไกความร่วมมือชายแดนของทั้งสองประเทศ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนร่วมกัน

การพบและหารือร่วมกัน ระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ ดร. เอิง เอ็ง เฮ็น ( Ng Eng Hen ) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความยินดีในความสำเร็จของการประชุม ADMM ครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย ในปี 62 พร้อมทั้งเชื่อมั่นในบทบาทนำทางทหารของทั้งสองประเทศ จะสามารถเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกและนำมาซึ่งความสงบและสันติสุขของภูมิภาค