พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการใช้อำนาจตาม ม.44 ปลดล็อคกัญชานั้น พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า เรายังยึดหลักตามกฎหมายปกติ เช่น การแก้ไขกฎกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ในร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …)พ.ศ. … ที่ยังอยู่ใน สนช. หรือมีกฎหมายที่ดึงเฉพาะบางมาตราออกมาใช้ เป็นพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)หรือพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) เป็นหลักก่อน

พร้อมกันนี้ พล.อ.อ.ประจิน ยังเผยถึงแนวทางการออกกฎหมายเพื่อรองรับเรื่องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคว่า ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ(ยูเอ็น) มีความร่วมมือกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี) และมีกรอบความร่วมมือว่าด้วยความมั่นคงกับอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งนี้ ยูเอ็นโอดีซีและอาเซียนไม่ต้องการให้มีการเสพยาเสพติดอย่างถูกกฎหมายแต่สนับสนุนใช้พืชเสพติดในการรักษาทางการแพทย์และการวิจัย