ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต หรือ หมวดเจี๊ยบ คณะทำงานสำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กภายใต้เรื่อง ‘ประชาชนได้อะไรจากข้ออ้างยึดอำนาจเพื่อปฎิรูปประเทศของ คสช.บ้าง’ โดยหมวดเจี๊ยบกล่าวว่าข้ออ้างของ คสช. ในการยึดอำนาจครั้งนี้ คือ จะเข้ามาปฎิรูปประเทศเพื่อประชาชน โดยตั้งเป้าหมายการหน่วยงานเจ้าหน้าที่ปฏิรูปต่างๆ ใช้งบประมาณไปมากมาย แต่จากการปฏิรูปมาเกือบ 4 ปี ยังไม่เห็นมีเรื่องใดเป็นรูปธรรม โดยเรื่องเดียวที่ คสช. และ แม่น้ำ 5 สาย ใส่ใจเป็นพิเศษ คือ “การปฏิรูปการเมือง” ข้อเรียกร้องให้ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” เพื่อพัฒนาการเมืองไทยให้เป็น “ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม” นั้นฟังดูเหมือนจะดี

หมวดเจีํ๊ยบกล่าวต่อว่าในความเป็นจริง สิ่งที่ได้เห็นได้ในขณะนี้ มิได้มีเป็นการปฏิรูปเพื่อประชาชนและประเทศชาติตามประกาศ แต่แสดงถึงความต้องการสืบทอดอำนาจ และการขยายอำนาจเพื่อควบคุมทุกกลไกของประเทศโดย คสช. โดยหมวดเจี๊ยบยกตัวอย่างทั้งหมดสามเรื่อง คืือการวางกลไกปูทางให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกผ่าน สว. ที่มาจากกระบวนการสรรหา ภายใต้การคัดเลือกของ คสช. การควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตผ่านกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อีกยาวนานถึง 20 ปี สุดท้ายคือการตั้งพวกพ้องในองค์กรอิสระ ผ่านการใช้อำนาจพิเศษ