ที่ห้องประชุม 101 อาคารจุลพราหมณ์ บช.ตชด.​ : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับ บริษัท แว่นท็อปเจริญ จำกัด จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ข้าราชการตำรวจตระเวณชายแดนและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) โดยมีข้าราชการตำรวจและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 467 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อตำรวจตระเวนชายแดนและพสกนิกรชาวไทยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) และกิจกรรมนี้นับเป็นนโยบายของ พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ต้องการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา