ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9) ในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยต่างๆรวม 22 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือศปก.ตร.ชั้น 20 ตร.

รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าการประชุมวันนี้ได้มีผู้บริหารจากสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงขั้นตอน รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆในวันดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจตกผลึกตรงกันมากยิ่งขึ้นโดย เบื้องต้นในวันดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมช่วงเช้า

ที่พระลานพระราชวังดุสิตต่อเนื่องจนถึงช่วงเย็นที่ท้องสนามหลวง โดยส่วนใหญ่เป็นการกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานตำรวจ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดการเรื่องการอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดจนการดูแลความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก รวมถึงดูแลการจัดงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด