ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้การต้อนรับนายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมพร้อมคณะ ที่เข้าพบหารือข้อราชการในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร ที่ห้องพรหมนอก ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การหารือข้อราชการในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีหัวข้อการหารือ ประกอบด้วย บทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในระยะเร่งด่วน (Quick win) อาทิ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ การแถลงข่าวและการเผยแพร่ภาพของผู้ต้องหา โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ การปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวในวันหยุดราชการ การรายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอำนวยความสะดวกทางคดีและการติดตามความคืบหน้าของคดี ซึ่งจะได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการร่างพ.ร.บ.ระยะเวลาในการดำเนินงานทางกระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบ ถ่วงดุล และสร้างความเชื่อมั่นในชั้นสอบสวน การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ การบันทึกภาพและเสียงในชั้นการจับกุม ตรวจค้นและสอบปากคำผู้ต้องหา การรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน รวมถึงความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยระบบประเมินความเสี่ยง และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในชั้นศาล การประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันในอนาคต

ด้าน พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่มาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนี้จะเริ่มมีการขับเคลื่อนกันอย่างจริงจัง บางเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก้ไขกฎระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น การรับแจ้งความต่างท้องที่ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มีการประชุมเป็นนัดสุดท้าย โดย 2 ร่างกฎหมายในการปฏิรูปตำรวจ คือ ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และร่างพ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญา ได้ตกผลึกเสร็จสิ้นแล้ว จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติให้ความเห็นชอบ ถ้ากรกะบวนการต่างๆผ่านเป็นที่เรียบร้อยกฎหมายมีการใช้บังคับ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง และอำนาจในการสืบสวนสอบสวน สำหรับ 4 กิจกรรมเร่งด่วนที่นำเสนอนั้น เป็นเพียงกิจกรรมนำร่องเท่านั้นเอง จากนี้จะมีการขับเคลื่อนในกิจกรรมอื่นๆต่อไป

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา