ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง รรท.ผบช.ก. มีคำสั่ง บช.ก.ที่ 173/2561 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งกองกำกับการ สนับสนุน บก.ป.ที่ตั้งขึ้นมาใหม่

โดยให้ พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ ผกก.บก.ปอศ.เป็น รรท.ผกก.สนับสนุน บก.ป. พ.ต.ท.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผกก บก.ป.เป็น รรท.รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. พ.ต.ท.ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ รอง ผกก.6 บก.ป.เป็น รรท.รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป.พ.ต.ท.ภัทราวุธ อ่อนช่วย รอง ผกก.5 บก.ปอศ.เป็น รรท.รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป.
พ.ต.ท.ภัทรพล ปัทมวงศ์ สว.กก.1 บก.ป.เป็น รรท.สว.กก.สนับสนุน บก.ป.
พ.ต.ท.อรรถพล เกิดคง สว.ฝอ. บก.ป.เป็น รรท.สว.กก.สนับสนุน บก.ป.
พ.ต.ต.กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ สว.กก.1 บก.ป.เป็น รรท.สว.กก.สนับสนุน บก.ป.
และ พ.ต.ต.ปรัชญา กัมลาศพิทักษ์ สว.กก.1 บก.ปอท.เป็น รรท.สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ หรือ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษเดิม แยกออกมาจากกองบังคับการปราบปรามทำให้กองปราบปรามขาดหน่วยกำลังสนับสนุน

จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกองกำกับการสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกองกำกับการสนับสนุน บก.ป. นั้นมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนนำมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนข้อมูลให้กองกำกับการ 1-6 ต่อไป

คำสั่งฉบับเต็ม: คำสั่ง บช.ก.ที่ 173/2561 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน