ที่พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการ พรรคฯ เปิดเผยถึงประเด็นภาพ น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ว่าพรรคฯ ไม่ได้ติดต่อกับอดีตนายกฯ แต่อย่างใด นักข่าวเก่งกว่า เราก็ฟังจากนักข่าว ทังนี้ ส่วนตัวคิดว่าข่าวก็คลี่คลายมาเป็นลําดับก็คงมีเบาะแสอะไรจะชัดเจนขึ้นเร็วๆ นี้ โดยนาย ภูมิธรรมกล่าวต่อว่า พรรคฯ กำลังเดินหน้ายื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคําสั่งหัวหน้าคสช. 53/2560 โดยมองว่าเรื่องนี้ พรรคฯ ได้แถลงไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ซึ่งยังย้ำว่าพรรคฯ จะใช้ทุกช่องทางในการนําเสนอเรื่องนี้ให้กับผู้มีอํานาจ ทั้งนี้ขณะนี้กําลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ของพรรคการเมืองอื่นด้วย

นายภูมิธรรม กล่าวถึงประเด็นในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะจัดขึ้นว่า ที่ผ่านมา 4 ปี สถานการณ์การเมืองไม่มีความชัดเจน และมีแต่ข่าวที่หลายฝ่ายคาดหวังซึ่ง เปลี่ยนแปลงได้ตลอด เบื้องต้นผู้มีอำนาจบอกขอเวลาไม่นาน แต่พอผ่านไปปีหนึ่งก็ไปพูดที่ญี่ปุ่น แล้วก็มีความเปลียนแปลงเกิดขึ้นเลยเรื่อยๆ ความชัดเจนจึงไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องที่ผู้มีอํานาจต้องทําความชัดเจนให้เกิดขึน หากท่านได้บริหารประเทศมาอย่างดีแล้ว และได้แก้ปัญหาต่างๆ ไปอย่างลุล่วง ความวุ่นวายทังในส่วนของพรรคการเมืองและประชาชนต่างๆ ก็ไม่ได้มีอะไรทีน่ากังวลใจ ถ้าอยากให้ประเทศมีความมั่นใจ และนานาชาติเกิดความมันใจ รัฐบาลสามารถประกาศได้เลยว่าเดือนไหนจะ เข้าสู่การเลือกตั้ง แล้วทุกอย่างก็จะเข้าสู่ความพร้อม ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็ ทําให้เกิดภาพต่างๆที่ชัดเจนขึ้นหลายภาพ ซึ่งตนคิดว่าประชาชนจะเข้ามามีอํานาจและบทบาทในการตัดสิน ใจได้ ก็ควรปล่อยให้ประชาชนได้ตัดสินอนาคตของตัวเอง อย่าปล่อยให้ความคุ้มเครือทําลายความหวังของประเทศ

นายภูมิธรรม กล่าวต่อถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศตัวพร้อมเป็นนายกฯ คนนอกว่าถือเป็นเรื่องดีเพื่ออยู่ในระบบภายใต้การตัดสินใจและการยอมรับของประชาชน ส่วนตัวก็ยอมรับ แต่ไม่ควรใช้อำนสจสร้างข้อได้เปรียบ ความไม่ยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันของทุกฝ่ายให้หมดไป ถ้าทำได้จะเป็นเกียรติภูมิ ของนายกฯ โดยการใช้เครื่องมื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเพื่อเข้ามาสู่อํานาจจะไม่มี ความสง่างาม

ในตอนท้าย นายภูมิธรรม ให้ความเห็นว่าการที่สองพรรคใหญ่ร่วมมือไม่สนับสนุนนายกฯ คนนอกนั้น เรื่องนี้ที่สําคัญแต่ละพรรคควรเริ่มต้นจากตัวะรรคเอง สําหรับเพื่อไทยเราชัดเจนว่าไม่สนับสนุน นายกฯ คนนอก โดยพรรเพิื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการเป็นนายกฯ คนนอกและการสืบทอดอํานาจผ่านพรรคทหารหรือพรรคอะไรก็ตาม เว้นแต่เป็นการเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งผ่านการตัดสินใจโดยตรง เรื่องที่จะร่วมมือกับใครหรือพรรคใดยังไม่ใช่สําคัญ ประเด็นสําคัญคือคุณชัดเจนหรือไม่ที่จะเลือกนายกฯ ที่มาจากการตัดสินใจของประชาชน