วันที่ 9 ม.ค. 2561 ที่รัฐสภา พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงกรณีประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือในสถานที่ราชการด้วยนั้น ตรงนี้มองกันว่าเมื่อมีมติครม.ออกมาแล้ว จากนั้นหน่วยราชการค่อยเอามาเป็นมาตรฐานน่าจะดีกว่า ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงสาธารณะสุขถือว่าออกประกาศเร็วไปหน่อย ยังไงก็แล้วแต่  ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ความเห็นว่า จริงๆ แล้วเรื่องนี้มีคําว่า เล็กน้อย ด้วย และมีการคุยกันแล้ว ว่าการชาร์จโทรศัพท์มือถือไม่ได้ทําให้เสียเงินสักเท่าไหร่ แต่กระทรวงสาธารณะสุขกลับไปออกประกาศว่า ห้ามและมีเรื่องของการทําผิดวินัยเข้าไปด้วย จึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมา