นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ เปิดเผยว่า จากรายงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งได้แจ้งเตือนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และผู้ใช้สมาร์ทโฟน ที่ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจาก National Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีมวิจัย Google Project Zero ได้แจ้งเตือนถึงช่องโหว่ร้ายแรง 2 รายการ คือ Meltdown และ Spectre บน CPU เกือบทุกรุ่น ซึ่งทำให้แฮ็กเกอร์สามารถขโมยข้อมูล เช่น รหัสผ่าน รูปภาพ อีเมล หรือเอกสารสำคัญของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนไปได้

Meltdown และ Spectre เป็นข้อบกพร่องในการออกแบบเทคนิคสำหรับชิบประมวลผลให้ทำงานเร็วขึ้น ซึ่งพบในชิปส่วนใหญ่ที่ผลิตโดย Intel, ARM และ AMD โดยช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถขโมยข้อมูลที่กำลังประมวลอยู่ในหน่วยความจำได้ ไม่ว่าจะเป็น รหัสผ่านที่เก็บไว้บน Password Manager หรือ Browser รูปภาพ อีเมล ข้อความแชต ไฟล์เอกสาร และอื่นๆ ซึ่งอาจสามารถโจมตีผ่านกลไกการเชื่อมต่อระยะไกล จากการเรียกใช้งานจาวาสคริปต์ (Javascript) ผ่านเว็บไซต์ได้

สำหรับวิธีลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี สำหรับผู้ดูแลระบ ควรอัปเดตระบบปฏิบัติการ เฟิร์มแวร์ และ แอปพลิเคชัน หากใช้บริการของคลาวด์ ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการว่าได้ปรับปรุงระบบแล้ว ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ควรอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน โดยตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ

นอกจากนี้ ยังควรปฏิบัติตามแนวทางการอัปเดตแพตซ์ (Patch : โปรแกรมที่ใช้ซ่อมแซมจุดบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เพื่อลดผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าว โดยระบบแอนดรอยด์ (Android) อัปเดตแพตซ์ประจำเดือนมกราคม ระบบไอโอเอส (ios) อัปเดตเป็น ios 11.2 หรือใหม่กว่า ระบบ Windows 10 ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด ระบบ Windows 7 และ 8 ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด ระบบ macOS อัปเดตเป็น macOS 10.13.2 หรือใหม่กว่า ระบบ Linux ติดตามแพตซ์จาก Linux Distributor รุ่นต่างๆ