นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่ชาวรถตู้ 1,800 คันที่หมดอายุไม่สามารถวิ่งบริการรับ-ส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้แล้วนั้น ในวันนี้ชาวรถตู้ก็ได้ไปฟังคำสั่งศาลปกครอง ซึ่งแจ้งว่ายังไม่มีเหตุฉุกเฉินที่จะกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ก่อนมีคำพิพากษา ความดังทราบแล้วนั้น เพื่อเป็นการหาทางออกและปกป้องสิทธิของชาวรถตู้ดังกล่าวอีกครั้ง ชาวรถตู้ทั้ง 1,800 คันและพวก จะเดินทางไปยื่นคำร้องขอต่อท่านนายกรัฐมนตรี/หน.คสช. เพื่อใช้อำนาจตาม ม.44 ในการแก้ไขปัญหาให้อีกครั้งหนึ่ง ในวันอังคารที่ 2 ต.ค.2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล ตึก กพร.เดิมครับ

“ชาวรถตู้ฝากบอกมาว่า ถ้านายกฯไม่ช่วยในครั้งนี้ จะบอกกันปากต่อปากให้สมาชิกและครอบครัวรถตู้กว่า 16,000 คันทั่วประเทศ ไม่ให้สนับสนุนพรรคการเมืองที่หนุนนายกฯให้กลับมาเป็นนายกฯอีกรอบแน่นอน”