ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รักษาการ ผบช.สง.ก.ตร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2561 ในวันอังคารที่ 2 ต.ค.2561 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรณ รองรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ

โดยมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจ ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะเสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพล แทนตำแหน่งว่าง ที่เพิ่งได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ที่มีข้าราชการตำรวจระดับนายพล ลาออกจำนวน 6 ราย

สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจ ที่ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 มีจำนวนทั้งสิ้น 720 ราย เป็นข้าราชการตำรวจ ระดับนายพล ประกอบด้วย พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ จตร.(สบ.8) พล.ต.ต.โสพรรณ ธนะโสธร รองผบช.กมค. พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์ ผบก.กม. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ ทั่งทอง รองผบช.ปส. พล.ต.ต.สุรพล เกษประยูร นายแพทย์(สบ.7) รพ.ตร. และพล.ต.ต.หญิงสุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล นายแพทย์(สบ.6) รพ.ตร.