นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ธุรกิจด้านศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก มีอัตราการขยายตัวและมีการแข่งขันทั้งเรื่องความรู้ความชำนาญของแพทย์ผู้ให้บริการ และเทคโนโลยีที่นำมาให้บริการอย่างสูง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการโฆษณาการใช้แพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถานพยาบาลโดยอาศัยแพทย์จากต่างประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า การนำแพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนของประเทศไทยจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายพรบ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนด โดยแพทย์จะต้องสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาก่อน แต่จากการที่กรม สบส.ได้ประสานไปยังแพทยสภา พบว่าปัจจุบันยังไม่มีแพทย์จากต่างประเทศรายใดได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จึงยังไม่มีการอนุญาตให้แพทย์จากต่างประเทศรายใดมาเป็นผู้ให้บริการในคลินิกของประเทศไทย ดังนั้น หากพบแพทย์จากต่างประเทศให้บริการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงามในคลินิก ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหมอเถื่อน และหลีกเลี่ยงไม่รับบริการ หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แจ้งมาที่กรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18822 หรือ 18618 หรือทางเฟซบุ๊ก :สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. กระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายกับหมอเถื่อนรายดังกล่าว

ทั้งนี้ กรม สบส.ขอเน้นย้ำกับประชาชนทุกคนให้ตั้งสติ พิจารณา อย่างถี่ถ้วนก่อนรับบริการทางการแพทย์ทุกประเภท อย่าตัดสินรับบริการเพียงเพราะผู้ให้บริการเป็นแพทย์จากค่างประเทศที่ดูโก้ หรู น่าเชื่อถือ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของหมอเถื่อน ที่มีกระบวนการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายแล้วยังทำให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น และอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้ง เมื่อเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงามโดยหมอเถื่อนจากต่างประเทศ หากมีการหลบหนีหรือเดินทางกลับไปยังต่างประเทศแล้วก็ยากที่เจ้าหน้าที่รัฐจะจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้รับบริการได้