ที่รัฐสภา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 แถลงว่า สนช.จะจัดโครงการสมาชิก สนช.พบประชาชน 76 จังหวัด ที่รัฐสภา ในวันที่ 14 ก.ย.ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยในการพบกันครั้งนี้จะมีตัวแทนประชาชนทั้ง 76 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดละ 8 – 10 คน โดย 6 คน มาจากภาคประชาชน ส่วนคนที่ 7 มาจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 8 ตัวแทนจาก อบจ.หรือท้องถิ่น ทั้งนี้ ทาง สนช.ได้เชิญตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ 7 กลุ่มปัญหา คือ ปัญหาที่ดิน ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาด้านการเกษตรฯ ปัญหาการคมนาคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมด้านอื่นๆ มาร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย อาทิ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ , รมว.กระทรวงเกษตรฯ หรือ รมช.เกษตรฯ , รมว.พัฒนาสังคมฯ และ รมช.คลัง ซึ่งล้วนเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งสิ้น

โดยในการพบปะกันครั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เป็นนโยบายของประเทศ ซึ่งทีผ่านมาสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่าง อาทิ หนี้สินเกษตรกร ที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ พร้อมทั้งย้ำว่า การจัดงานพบประชาชนของ สนช.ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการหาคะแนนอะไร เพราะถือเป็นหน้าที่ของ สนช.ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ง่ายขึ้น สนช.จึงเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ และในเมื่อเรามีหน้าที่ก็ต้องทำให้เต็มที่