นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนขอเสนอกฎเหล็ก ข้อให้กับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้พิจารณาเป็นคำมั่นสัญญา หรือสัญญาประชาคมว่าเราพร้อมจะทำตามข้อเสนอนี้ หากต้องการให้ตนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดังนี้

1.ต้องไม่มีการซื้อเสียงหรือทุจริตในการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ไม่ว่าผู้สมัครส..หรือผู้สนับสนุน

2.ต้องไม่หาเสียงโจมตีใส่ร้ายคนอื่นโดยเด็ดขาด ต้องหาเสียงอย่างสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและต้องแข่งด้วยนโยบายวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหาร

3.ต้องไม่รับทุนใต้โต๊ะในการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ต้องเป็นหนี้ต่างตอบแทนและทุจริตฉ้อฉล เราจะเป็นหนี้ประชาชนเท่านั้น

4.ต้องไม่ต่อสู้นอกระบบโดยเด็ดขาด ต้องยึดมั่นระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย

5.ต้องไม่คอรัปชั่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าตัวเองครอบครัวเครือญาติหรือพวกพ้อง สมาชิกที่จะลงสมัครส..และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเซ็นใบลาออกล่วงหน้า 

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า เราทุกคนเคยทำผิดทำพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นรวมทั้งตนด้วย และถึงเวลาต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่ ร่วมกันสร้างพรรคให้เป็นความหวังทางเลือกที่ดี ขอให้เข้าใจว่าเราตั้งต้นทำสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ทำเพื่อประเทศของเรา นี่คือการถอดชนวนวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างยั่งยืน เราต้องกล้านำทำทันที เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบของพรรคการเมืองอื่นๆทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่ 

“เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงและต้องไม่กลัวแพ้ ถ้าแพ้เพราะทำความดีก็ต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะ ผมเชื่อว่าความดีจะชนะทุกสิ่งและประชาชนจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของพรรคประชาธิปัตย์และให้โอกาสเรา ผมจะดำเนินการทันทีที่ผมเป็นหัวหน้าพรรค” นายอลงกรณ์กล่าว