ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวุถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กตต.) แสดงความเป็นห่วงการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียนั้น โดยหลักการหากแสดงความเห็นบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือขัดกฎหมายเลือกตั้งนั้นไม่สามารถทำได้ การกระทำความผิดผ่านโซเชียลมีเดียในปัจจุบันหาตัวผู้กระทำความผิดยาก จึงควรมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้ด้วยการออกกฎหมายที่สามารถสั่งระงับข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดผ่านโซเชียลมีเดียได้ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง

นายพรเพชร กล่าวเพิ่มว่า กฎหมายที่มีในปัจจุบันสามารถควบคุมได้ แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด หากต้องการให้มีความชัดเจนครอบคลุมถึงการเลือกตั้งที่เป็นความผิดเฉพาะ ก็ควรกำหนดไว้ในกฎหมายที่จะเสนอมายังสนช.เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่สำคัญ ควรเสนอมายังสนช. ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เพราะหากเสนอมาล่าช้า ในช่วงการเลือกตั้งก็จะมีเพียงกฎหมายความมั่นคงปกติที่มีอยู่เท่านั้น แต่จะต้องไม่ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนที่จะแสดงความคิดเห็นด้วย