ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานก.พ.และหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสนับสนุนกลไกการปฎิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญระดับประเทศ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” โดยนายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า หลายคนเข้ามาสู่ระบบราชการแล้วเกิดความท้อแท้ แต่จะต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของเราในฐานะข้าราชการชั้นผู้น้อย ทำอย่างไรที่พูดแล้วเจ้านายจะรับฟัง ไม่ใช่ว่าจะต่อต้านทุกอย่าง มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ คนเป็นนายก็ต้องรับฟัง ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่ถ้ามัวพูดจาให้ร้ายกันไปมาก็จะมีปัญหา

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ตนยอมรับว่าเป็นกังวลกับข้างบนเหมือนกัน ตนเองยังต้องฟัง ดังนั้นเมื่อท่านอยู่ข้างล่าง ในส่วนของผู้ปฏิบัติก็ต้องฟังประชาชนด้วย สำหรับผมฟังทั้งสองทาง ส่วนราชการหลายอย่างยังมีปัญหาในเรื่องการบริหาร ผมรับทราบข้อมูลมามากพอสมควร ไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตเพียงอย่างเดียว มีหลายเรื่องที่ยังคิดไม่ตรงกัน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน โลกกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล อำนาจรัฐจะลดลงเรื่อย ๆ ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งประชาธิปไตยวันนี้เป็นอย่างนั้น ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นผ่านสังคมโซเชียล ดีและไม่ดี การให้ร้าย หยาบคาย มีอยู่ทั้งหมด รัฐบาลไปควรคุม หรือใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่ได้ ทุกคนจึงต้องช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรปัญหาเหล่านี้จะลดลง ถ้าทำไม่ได้ ระบบราชการก็จะล้มเหลว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง อย่าทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาว กลายเป็นคนองศาติดลบ อย่าคิดว่าทำไปก็เท่านั้น สู้อยู่เฉย ๆ ไปก่อนรักษาตัวให้ได้ รักษาตัวรอดให้ปลอดภัย เมื่อเป็นใหญ่แล้วค่อยทำ คิดอย่างนี้ไม่ได้ ถ้ารอแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นใหญ่ด้วยซ้ำ เนื่องจากจะมีระบบคัดกรองจากฝ่ายการเมือง อำนาจ การบริหาร เราจะต้องยืนหยัดในหลักการ อะไรผิดอะไรถูก โดยวิธีคิดที่แตกต่าง อย่างการประชุมไม่จำเป็นจะต้องนั่งหัวโต๊ะเสมอไป นั่งตรงไหนก็ต้องเสนอความคิดให้ทุกคนรับฟังให้ได้

“ผมไม่ใช่คนเก่งหรือดีเลิศประเสริฐศรี แต่สามารถพูดให้ทุกคนเข้าใจ และพร้อมรับฟังต้องเสนอความคิดด้วยความละมุนละม่อมไม่ใช่ปะฉะดะ หรือร้องเรียนเละเทะไปหมด จนทำอะไรไม่ได้เลย สุดท้ายทุกอย่างก็จะเสียหาย เป็นข้าราชการเลือกนายไม่ได้ แต่นายเป็นคนเลือกผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าทำตัวดีตั้งแต่วันนี้อนาคตก็จะเป็นนายที่ดี” พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว