นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะราชการระดับสูง นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 785 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทุกสังกัดทั่วประเทศเข้ารับโล่รางวัล จำนวน 785 คน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชน โดยสรุปเป็นหัวข้อดังนี้

1. เพิ่มความรู้-ทักษะอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงความรู้วิชาการอย่างเดียว

2. ขอให้มุ่งเรียนรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

4. พ่อแม่ ครู และสังคม ต้องช่วยกันพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนโต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน

5. ทุกภาคส่วนต้องร่วมพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

6. ฝากคำขวัญวันเด็ก 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

7. ชูเยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศ บนพื้นฐานความสมดุล ความพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ภายหลังจากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมให้ข้อคิดตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเราควรใช้เวลาในการศึกษาส่วนใหญ่ เพื่อพัฒนาให้เกิด 1) ความรู้ (Knowledge) เชื่อว่าทุกคนล้วนมีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องรู้ว่าจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ อย่าให้กลายเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด 2) ปัญญา (Wisdom) เมื่อมีความรู้แล้วต้องมีปัญญาประกอบด้วย เนื่องจากปัญญาจะช่วยให้เรารู้ผิดรู้ถูก รู้ว่าควรทำสิ่งใดก่อน 3) อุปนิสัยที่ดีงาม (Character) ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนให้เป็นนิสัย มีความเป็นผู้นำ ขยัน ใฝ่หาความรู้ เคารพผู้ใหญ่ โดยสามารถศึกษาเรียนรู้จากอุปนิสัยที่ดีงามของผู้นำระดับโลกในประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งความรู้จะสัมพันธ์กับการได้งานทำในอนาคต ส่วนการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้น จะต้องใช้ปัญญาและอุปนิสัยที่ดีงามมาประกอบด้วย ซึ่ง “อุปนิสัยที่ดีงาม” ถือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา

 

Wan Dek