ที่ห้องประชุม 2 อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) โดยมีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และก.ต.ช.ร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมเพียง 10 นาที

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้อนุมัติเปิดตำแหน่งผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษเรียบร้อยดี

ด้าน ผบ.ตร. กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ แล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา วันนี้จึงนำเข้าพิจารณาใน ก.ต.ช.เพื่ออนุมัติเปิดตำแหน่ง ผู้บังคับการ ชั้นยศ พล.ต.ต.เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่ระบุใน พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 โดยกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ประกอบด้วย 10 กองกำกับการ ขณะนี้ดำเนินการในการออกกฎกระทรวงตั้งหน่วยงานคู่ขนานกันไป อย่างไรก็ตามยังไม่ยืนยันว่าจะแต่งตั้ง ผบก.กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ได้พร้อมกับการแต่งตั้ง ผบก.- รองผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 หรือไม่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ