นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่ายังไม่ทราบข่าวเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังไม่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมา ซึ่งในส่วนของงานนั้น มีบางส่วนที่สำนักพระราชวังต้องปฏิบัติ และมีบางส่วนที่รัฐบาลต้องปฏิบัติ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพระราชพิธีมากกว่า ไม่เหมือนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ต้องมีการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ