“รมว.เกษตรฯ”ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-เมืองเจียซิง

22

‘ร.อ.ธรรมนัส’ รมว.เกษตรฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย – เจียซิง ขอผู้ประกอบการด้านผลไม้ และผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย


ที่ โรงแรมหนานหู เมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ กล่าวหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย – เจียซิง กับ น.ส.หวัง ฮุ่ยหลิน รองนายกเทศมนตรีเมืองเจียซิง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตระหว่างไทย – เมืองเจียซิง ว่า ด้วยความคล้ายคลึงกันด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขนาดเมือง จำนวนประชากร และความโดดเด่นด้านห่วงโซ่ผลไม้ของทั้งสองฝ่าย ไทยและเมืองเจียซิงจะผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรที่แน่นแฟ้นขึ้น ดังนี้ 1) กระชับความสำคัญทางการค้าโดยเฉพาะผลไม้อย่างครบวงจร ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ เพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 2) ผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรกับหน่วยงานท้องถิ่นด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างไทยและจีนในสาขาที่หลากหลายทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 3) ส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการ ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือการพัฒนางานวิจัยร่วมระดับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยด้านการเกษตร เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมั่นใจว่าความร่วมมือด้านการเกษตรจะขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมภายในเร็ววันนี้


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้เน้นย้ำทางฝ่ายจีนว่า ขอให้ผู้ประกอบการด้านผลไม้ และผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย ภาครัฐไทยให้ความสำคัญต่อการสร้างมาตรฐานและควบคุมคุณภาพผลไม้ที่ส่งมายังจีน โดยเข้มงวดการปราบปรามทุเรียนอ่อน มีการส่งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคอนเทนเนอร์ทุเรียนทุกล๊อต และจะไม่ให้ผลไม้เพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์เป็นผลไม้ไทย “ไทยกำลังจะเปิดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในตลาดจีนอีกหลายชนิด ขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนสินค้าที่มีคุณภาพของไทย ในกรณีที่ตรวจพบปัญหา ขอให้รีบแจ้งฝ่ายไทยทันที


ด้านน.ส.หวัง ฮุ่ยหลิน เปิดเผยว่า ไทยเป็นอาณาจักรด้านผลไม้ที่มีชื่อเสียง เมืองเจียซิงมีตลาดผลไม้ที่รวบรวมผลไม้ใหญ่สุดติด 1 ใน 3 ของจีน มีปริมาณการซื้อขายมากสุดในจีนตะวันออก โดยเฉพาะทุเรียนไทยผลไม้ไทยที่มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10,000 ล้านหยวน ทั้งนี้ เจียซิง เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ริมลุ่มแม่น้ำแยงซี มีพื้นที่ทางบกประมาณ 4,236 ตารางกิโลเมตร น่านน้ำ 1,523 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,500,000 คน มีการเติบโตของ GDP กว่า 7,630,000 ล้านหยวน เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม เทคโนโลยี นิคมอุตสาหกรรม E-Commerce และมีตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออก

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์