“โฆษก ทร.”โต้ข่าว กรณีจีนเสนอขายเรือดำน้ำ S26T กำลังสร้างสำหรับไทย ให้กับอินโดนีเซีย นั้น ไม่เป็นความจริง

243

“โฆษก ทร.”โต้ข่าว กรณีจีนเสนอขายเรือดำน้ำ S26T กำลังสร้างสำหรับไทย ให้กับอินโดนีเซีย นั้น ไม่เป็นความจริง

เผยว่า ผู้บริหาร บริษัท CSOC ของจีน ยืนยัน ไม่มีแนวคิดที่จะขายเรือดำน้ำสำหรับประเทศไทยให้กับประเทศใด ๆ และในปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 60

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2567 พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข่าวในเพจเฟซบุ๊ค กัปตันนีโม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ในประเด็น “จีนถอดใจ เสนอขายเรือดำน้ำ S26T ที่กำลังสร้างสำหรับไทยให้กับอินโดนีเซีย” โดยอ้างถึงสำนักข่าว Janes ที่ระบุว่า ผู้แทนบริษัท CSSC ของจีนได้เดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อเสนอขายเรือดำน้ำ S26T ให้กับอินโดนีเซีย โดยรายละเอียดเนื้อข่าวระบุว่าเป็นเรือดำน้ำที่สั่งซื้อไว้เดิมสำหรับ ทร.ไทย รายละเอียดตาม https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/industry/china-again-offers-thailand-ordered-s26t-submarine-to-indonesia นั้น

ล่าสุด ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท CSOC ได้ออกมายืนยันว่า จีนไม่มีความคิดที่จะขายเรือดำน้ำ S26T ที่กำลังสร้างสำหรับไทยให้กับประเทศใด ๆ ที่ผ่านมาจีนร่วมกับไทยในการผลักดันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉันทมิตรและตรงไปตรงมา จนโครงการนี้มีความก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ 60 และเกือบสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางจีนไม่มีเหตุผลใด ๆ เลย ที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับโครงการนี้ ที่ฝ่ายจีนได้ลงทุนลงแรงด้วยความตั้งใจอันดีมาโดยตลอด

สำหรับความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบัน ทางกระทรวงกลาโหมได้เสนอเรื่องการแก้ไขข้อตกลงฯ ให้กับ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อย ซึ่งเมื่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับเรื่องแล้วก็จะพิจารณาส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนที่ เสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ครม.ต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการยังคงเป็นไปตามกระบวนการและมีทิศทางที่ดี

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า “กองทัพเรือขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ว่างบประมาณที่กองทัพเรือได้รับจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ แม้โครงการจัดหาเรือดำน้ำอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด และขอยืนยันว่าทุกโครงการที่กองทัพเรือดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#กองทัพเรือ#โฆษก ทร.