นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวว่า ขอให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามที่ กกต. กำหนดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 อย่าหาเหตุเลื่อนอีกเลย ท่านต้องทำตามสัญญาตอนที่ยึดอำนาจของประชาชนไปเมื่อ พ.ศ.2557 ว่า ขอเวลาไม่นานแล้วจะคืนความสุขให้ประชาชน เนื่องจากเวลาผ่านไป 4 ปี ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยกลับเครียดมากขึ้น จากปัญหาเศรษฐกิจและการเงิน

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า มีข้อมูลยืนยันจากสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) ได้เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย เดือนส.ค.2561 กรณีศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,007 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยชรา  ต่างก็มีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินมาเป็นอันดับ 1(ร้อยละ 77.08) ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าและบริการที่แพงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัญหาหนี้สินและรายรับไม่พอกับรายจ่าย ได้ส่งผลให้ค่าครองชีพของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่ารายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ผ่านมาจะมีการขยายตัว และปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อย แต่ความเครียดของคนไทยในเรื่องนี้ยังมีสูงอยู่จึงเป็นภาพความขัดแย้งระหว่างตัวเลขจากรายงานภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่ออกมาดี กับอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยที่กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ปัญหาการตกงานว่างงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน ทำให้คนไทยในวัยทำงานวิตกกังวลต่อความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากมีหลายบริษัทของไทยนำปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ได้อย่างอัจฉริยะของระบบคอมพิวเตอร์ (Artificial Intelligence/cognitive intelligence)มาใช้ทำงานแทนคนมากเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย มีการเลิกจ้าง Lay off พนักงานและปิดสาขาธนาคารหลายแห่งจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ปรับลดลงถึง 46 แห่ง เหลือ 6,734 แห่ง จากเมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่มีจำนวนถึง 6,780 แห่ง  และแม้กระทั่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนก็ยังถูก Lay off เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดน้อยลงจนต้องขายกิจการให้ต่างชาติ

“ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาแห่งความเคว้งคว้างของคนไทย ที่ตกอยู่ในสภาพขาดรัฐบาลที่ประชาชนเลือก ขาดผู้แทนราษฎรที่เคยปรึกษาหารือ เคยร้องเรียนปัญหาทุกข์ร้อน  และคอยติดตามตรวจสอบความล่าช้าความไม่โปร่งใสของฝ่ายบริหารแทนประชาชน ดังนั้นการคืนความสุข คลายความเครียดให้แก่คนไทยทุกคนอย่างได้ผลดีที่สุดก็คือ การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมตามครรลองประชาธิปไตย ให้ได้รัฐบาล และ ให้ได้นายกรัฐมนตรีด้วยการเลือกของประชาชน เพราะการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง และจะทำให้สังคมมีคุณภาพอยู่ดีกินดีกันถ้วนหน้า จะไม่เครียดเหมือนเช่นทุกวันนี้” นางลดาวัลลิ์ กล่าว