สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน เดินทางมามอบอาคารสุขศาลาพระราชทาน ณ รร.ตชด.สุนทรเวช

75

วันนี้(1 ก.ค 67) เวลา 09.00น. สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน นำโดย คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน, คุณวิสิฐ ตันติสุนทร, คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช, คุณทิพวรรณ อุทัยสาง, คุณพอใจ มติธนวิรุฬห์, คุณศศิศุภา สุนคนธทรัพย์, คุณสรรเสริญ นิลรัตน์, คุณตรีนุช มากชูชิต, พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้เดินทางมามอบอาคารสุขศาลาพระราชทาน ณ รร.ตชด.สุนทรเวช ต.ไล่โว่ อ,สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.ที่ 14 พร้อมคณะเป็นผูัแทน พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับคณะกิจกรรมเพื่อสังคม สวตท. เเละรับมอบอาคารสุขศาลาพระราชทานดังกล่าวโดยมี ร.ต.ต.สารัช รอดพูล ครูใหญ่ และคณะครูพร้อม พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาดผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔, พร้อม ตชด. ร่วมให้การต้อนรับคณะ สวตท.

อนึ่งสำหรับ อาคารสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.สุนทรเวช ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นไว้สำหรับรักษาพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาฟรีให้แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อยู่ตามแนวชายแดนถิ่นทุรกันดาร กรณีเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ ครู ตชด.ที่ผ่านการอบรมเสนารักษ์ เป็นผู้ให้บริการ

พร้อมทั้งนี้คณะสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ยังได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม และมอบขนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.ดังกล่าวด้วย

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน#รร.ตชด.สุนทรเวช