ทบ. เชิญชวนกำลังพลร่วมแข่งขันยิงปืนกองทัพบก

121

ทบ. เชิญชวนกำลังพลร่วมแข่งขันยิงปืนกองทัพบก พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับลดนายทหารชั้นนายพล ในโครงการ Early Retire

วันนี้ (๑ ก.ค. ๖๗) พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยได้รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของกองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมาโดยกรมกำลังพลทหารบกได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) ของกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการรับสมัครมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐบาลในการเดินหน้าปรับลดอัตรากำลังพลโดยเฉพาะนายทหารชั้นนายพลของกองทัพ ขณะที่กรมยุทธการทหารบกได้รายงานผลการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายของกองกำลังป้องกันชายแดน สรุปผลในรอบเดือน มิ.ย. ๖๗ มีผลการจับกุมได้แก่ จับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้ ๑๖๓ คน ยึดยาบ้าได้ ๒๔,๘๐๐,๕๖๘ เม็ด จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ ๘๔๖ คน

ผู้นำพา ๔๕ คน นอกจากนี้ กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องของการจัดการแข่งขันยิงปืนกองทัพบก (PISTOL&RIFLE SHOOTING COMPETITION) ประกอบด้วยการแข่งขันยิงปืนพกขนาด ๙ มม. และปืนเล็กยาว (M16 -A4) ที่กำหนดจัดขึ้นในห้วงวันที่ ๙ – ๑๓ ก.ย. ๖๗ ณ สนามยิงปืนเขาปากทวาร ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้กำลังพลกองทัพบกที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ – ๑๖ ก.ค. ๖๗

โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณทุกการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดน ที่ต้องวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตน เพื่อปรับรูปแบบการตรวจตรา และลาดตระเวนให้สอดคล้องอยู่เสมอ ตลอดจนการนำกลไกของฝ่ายทหารใน กอ.รมน. จังหวัด ประสานร่วมกับส่วนราชการ และฝ่ายปกครองในการติดตาม ตลอดจนขยายผลการจับกุมสู่พื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของการแข่งขันยิงปืนกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนกำลังพลที่มีความสามารถและสนใจในเรื่องการยิงปืน ให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันที่กองทัพบกได้จัดขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิและเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายแล้ว ยังถือเป็นสนามการฝึกทักษะทางทหารที่สำคัญให้กับกำลังพล เพื่อให้สามารถนำมาต่อยอดการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายในอนาคตต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก, ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#กองทัพบก